CO CƠ TIM SỚM DO NÚT NHĨ THẤT HAY BÓ NHĨ THẤT

Hình 13-10 cho thấy sự co cơ tim sớm bắt nguồn ở nút nhĩ thất hoặc trong bó nhĩ thất. Sóng P bị mất trên ECG, nơi ghi lại sự co cơ tim sớm. Thay vào đó sóng P nằm trên phức hợp QRS-T bởi vì xung động đi ngược vào trong tâm nhĩ ở cùng thời điểm mà nó đi về phía tâm thất; sóng P này hơi làm biến dạng phức hợp QRS-T, nhưng chính bản thân sóng P không thể thấy rõ được. Nhìn chung, co cơ tim sớm do nút nhĩ thất có cùng dấu hiệu và nguyên nhân như co cơ tâm nhĩ sớm.

CO CƠ TÂM THẤT SỚM

ECG trong Hình 13-11 cho thấy một co cơ tâm thất sớm (PVCs) làm thay đổi so với co cơ bình thường. PVCs gây ra những ảnh hưởng đặc trưng trên ECG, như sau:

1. Phức hợp QRS thường kéo dài đáng kể. Nguyên nhân gây ra sự kéo dài này là do xung động được dẫn truyền chủ yếu qua cơ dẫn truyền chậm của tâm thất hơn là qua hệ thống Purkinje.

2. Phức hợp QRS có điện thế cao. Khi xung động bình thường đi qua tim, nó đi qua cả 2 tâm thất gần như đồng thời; tiếp theo, ở tim bình thường thì sóng khử cực của 2 bên tim – chủ yếu đối cực với nhau – phần nào đó trung hòa nhau trên ECG. Khi một PVC xảy ra, xung động hầu như luôn luôn đi chỉ theo một hướng, vì thế không có hiệu ứng trung hòa nhau và toàn bộ một bên hoặc đầu của tâm thất bị khử cực so với vùng khác, gây ra điện thế lớn, như đối với PVCs trong Hình 13-11.

3. Sau hầu như tất cả PVCs, thì sóng T có một điện thế phân cực hoàn toàn trái ngược với phức bộ QRS bởi vì sự dẫn truyền chậm của xung động qua cơ tim gây ra bởi các sợi cơ khử cực trước so với các sợi cơ tái cực trước.

Một vài PVCs thì tương đối nhẹ trong tác động của nó đối với sự bơm máu của tim; chúng có thể do các yếu tố như hút thuốc, dùng quá nhiều cà phê, thiếu ngủ, các tình trạng nhiễm độc nhẹ khác và thậm chí là kể cả các kích thích về mặt cảm xúc. Ngược lại, nhiều PVCs khác là do các kích thích lạc chỗ hay tín hiệu từ vòng vào lại có nguồn gốc từ quanh bờ của các vùng nhồi máu hay thiếu máu của tim. Sự có mặt của những PVCs như vậy thì không được xem là nhẹ. Những người xuất hiện số lượng đáng kể các PVCs thường có nguy cơ cao hơn nhiều so với bình thường về đột tử do rung thất, có thể khởi phát bởi một trong các PVCs. Sự tiến triển này thì đặc biệt đúng khi PVCs xảy ra ở thời kì dễ gây ra rung thất, ngay cuối sóng T, khi mà tâm thất đang thoát ra khỏi tình trạng trơ, sẽ được giải thích sau ở trong chương này.