CÁC BẠN TẢI SÁCH SINH LÍ Y KHOA NỔI TIẾNG GUYTON VÀ CÁC PHẦN DỊCH CỦA MÌNH TẠI ĐÂY NHA: https://tailieuykhoamienphi.com/phan-tich-dien-tam-do-cua-cac-bat-thuong-tai-co-tim-va-luu-luong-vanh-phan-tich-vector/

– Phân tích vector điện thế trong 3 chuyển đạo lưỡng cực chi tiêu chuẩn:

Trong hình 12-6, vector A biểu thị cho điện thế tức thời của tim đang khử cực một phần. Để xác định điện thế được ghi lại tại thời điểm này trên ECG đối với mỗi một chuyển đạo trong 3 chuyển đạo lưỡng cực chi tiêu chuẩn, đường vuông góc (đường nét đứt) được vẽ từ đỉnh vector A đến 3 đường biểu thị cho 3 chuyển đạo tiêu chuẩn khác nhau, như trong hình. Vector chiếu B biểu thị cho điện thế được ghi lại tại thời điểm đó trên chuyển đạo I, vector chiếu C biểu thị cho điện thế trong chuyển đạo II và vector chiếu D biểu thị cho điện thế trong chuyển đạo III. Mỗi vector chiếu này, đều dương trên ECG – là trên đường 0 – bởi vì vector chiếu chỉ theo hướng dương dọc theo các trục của tất cả các chuyển đạo. Điện thế trong chuyển đạo I (vector B) khoảng bằng một nửa điện thế thực sự của tim (vector A); trong chuyển đạo II (vector C), gần như bằng với điện thế của tim; và trong chuyển đạo III (vector D), bằng khoảng 1/3 so với điện thế thực sự trong tim.

Một cách phân tích tương tự có thể được sử dụng để xác định điện thế ghi lại trong các chuyển đạo tăng cường chi, trừ việc các trục tương ứng của các chuyển đạo tăng cường (xem hình 12-3) được dùng thay cho việc sử dụng các trục của chuyển đạo lưỡng cực chi tiêu chuẩn như trong hình 12-6.

PHÂN TÍCH VECTOR CỦA ĐIỆN TÂM ĐỒ BÌNH THƯỜNG

CÁC VECTOR Ở CÁC KHOẢNG THỜI GIAN LIÊN TIẾP TRONG SUỐT QUÁ TRÌNH KHỬ CỰC TẠI TÂM THẤT – PHỨC HỢP QRS

Khi xung động của tim đi vào tâm thất qua bó nhĩ thất phần đầu tiên của tâm thất bị khử cực là mặt nội tâm mạc bên trái của vách. Sau đó sự khử cực lan rộng nhanh chóng liên quan đến cả 2 mặt nội tâm mạc của vách, biểu thị bằng phần đậm hơn của tâm thất trong hình 12-7A. Tiếp theo, sự khử cực lan dọc theo mặt nội tâm mạc của phần còn lại của 2 thất, như trong hình 12-7B và C. Cuối cùng, nó lan qua cơ tâm thất đến mặt ngoài của tim, như tiến triển dần từ các hình 12-7C, D và E.

Ở mỗi giai đoạn trong hình 12-7, phần A và E, điện thế trung bình tức thời của tâm thất được thể hiện bởi một vector màu đỏ đặt lên tâm thất trong mỗi hình. Mỗi một vector trong những vector này sau đó được phân tích theo phương pháp đã được mô tả trong những phần trước đó để xác định điện thế của mỗi thời điểm ở mỗi chuyển đạo trong 3 chuyển đạo tiêu chuẩn trên điện tâm đồ. Phía bên phải của mỗi hình thể hiện bởi sự tiến triển dần dần của phức hợp QRS trên điện tâm đồ. Luôn nhớ rằng một vector dương trong một chuyển đạo sẽ làm cho ECG nằm phía trên đường 0, ngược lại một vector âm sẽ làm cho ECG bên dưới đường 0.

Trước khi dến đi đến những vấn đề xa hơn của phân tích vector, rất cần phải hiểu được sự phân tích của các vector bình thường liên tiếp trong hình 12-7. Mỗi một trong số các phân tích này nên được nghiên cứu chi tiết bởi phương pháp đã đưa ra ở đây. Một sự tóm tắt ngắn gọn trình tự này diễn ra như sau đây.