CÁC BẠN TẢI SÁCH SINH LÍ GUYTON NỔI TIẾNG CÙNG CÁC PHẦN DỊCH CỦA MÌNH TẠI ĐÂY NHA: https://tailieuykhoamienphi.com/dien-tam-do-binh-thuong/

CÁC CHUYỂN ĐẠO NGỰC (CÁC CHUYỂN ĐẠO TRƯỚC TIM)

Thường thì các ECG này được ghi lại với 1 điện cực đặt một cách trực tiếp lên thành ngực trước trên tim ở một trong các vị trí trong Hình 11-8. Điện cực này được kết nối với cực dương của máy ghi điện tim và cực âm, được gọi là điện cực trung tính (indifferent electrode), được kết nối qua các điện trở như nhau đến tay phải, tay trái và chân trái cùng một lúc, cũng thấy được trên hình. Thường thì 6 chuyển đạo ngực tiêu chuẩn được ghi lại cùng một lúc từ thành ngực trước, với các điện cực ở ngực được đặt lần lượt tại 6 điểm như trong sơ đồ. Các kết quả ghi lại được đặt thành các chuyển đạo V1, V2, V3, V4, V5 và V6.

Hình 11-9 cho thấy các điện tâm đồ của một quả tim khỏe mạnh được ghi từ 6 chuyển đạo ngực tiêu chuẩn. Bởi vì bề mặt tim gần với thành ngực, nên mỗi chuyển đạo ngực ghi lại chủ yếu là điện thế của cơ tim ngay bên dưới điện cực. Vì thế, các bất thường tương đối nhỏ ở thành ngực trước có thể tạo ra những sự thay đổi lớn trên ECG được ghi từ các chuyển đạo ngực của 1 người.

Trong chuyển đạo V1 và V2, phức hợp QRS ghi lại ở một quả tim bình thường chủ yếu là âm bởi vì  như trong hình 11-8, điện cực trên ngực của những chuyển đạo này thì gần đáy tim hơn là đỉnh tim và đáy của tim là hướng của điện thế âm trong hầu hết quá trình khử cực tâm thất. Tóm lại, phức hợp QRS trong các chuyển đạo V4, V5 và V6 chủ yếu là dương bởi vì các điện cực ở ngực trong các chuyển đạo này thì gần đỉnh tim hơn, đó là hướng của điện thế dương trong hầu hết quá trình khử cực.

CHUYỂN ĐẠO ĐƠN CỰC CHI TĂNG CƯỜNG

Một hệ thống các chuyển đạo khác được dùng rộng rãi đó là chuyển đọa đơn cực chi tăng cường. Trong cách ghi điện tim này, 2 chi được kết nối thông qua điện trở đến cực âm của máy ghi điện tim và chi thứ 3 được kết nối với cực dương. Khi cực dương trên tay phải, chuyển đạo được gọi là aVR; khi trên tái trái được gọi là aVL và khi trên chân trái, được gọi là aVF.

Sự ghi lại của các chuyển đạo đơn cực chi tăng cường được thể hiện trong hình 11-10. Chúng tương tự như những chuyển đạo chi tiêu chuẩn, trừ việc chuyển đạo được ghi lại từ aVR bị đảo ngược. (Tại sao sự đảo ngược này lại xảy ra? Nghiên cứu các kết nối cực đến máy đo điện tim để xác định câu trả lời cho câu hỏi này.)