KHỚP

Hai loại khớp chính giữa các đốt sống là:

– Khớp bán động giữa các thân đốt sống (Hình 2.31), và

– Khớp lồi cầu giữa các mỏm khớp (Hình 2.32).

Một đốt sống điển hình có tổng cộng 6 khớp với xương đốt sống lân cận: 4 khớp lồi cầu (hai trên, hai dưới) và hai khớp bán động (một trên, một dưới). Mỗi khớp bán động bao gồm một đĩa gian đốt sống.

Mặc dù vận động giữa bất kì hai đốt sống nào đều bị giới hạn, tổng hợp tất cả vận động này giữa tất cả đốt sống lại thì tạo ra một khoảng vận động lớn của cột sống.

Các vận động của cột sống bao gồm gập, ngửa, gập ngoài, xoay và xoay vòng.

Các vận động bởi xương đốt sống ở một vùng nhất định (cổ, ngực và thắt lưng) được xác định bởi hình dạng và định hướng của mặt khớp trên mỏm khớp và trên thân đốt sống.

SỰ TIẾP NỐI GIỮA CÁC THÂN ĐỐT SỐNG (ĐĨA GIAN ĐỐT SỐNG)

Sự nối giữa hai thân đốt sống kế tiếp nhau được hình thành nên bởi một lớp sụn trong trên mỗi thân đốt sống  và một đĩa gian đốt sống, nằm giữa các lớp.

Đĩa gian đốt sống chứa một vòng sợi bao bên ngoài, bên trong là một nhân nhầy (Hình 2.31).

– Vòng sợi chứa một vòng collagen xung quanh một vùng rộng sụn sợi sắp xếp từng mảnh. Sự sắp xếp này của sợi giới hạn sự xoay giữa các xương đốt sống.

– Nhân nhầy lấp đầy trung tâm của đĩa gian đốt sống, trong suốt và hấp thu lực đè ép giữa hai đốt sống.

Sự thoái hóa vòng sợi có thể dẫn đến thoát vị nhân nhầy. Thoát vị nhân nhầy ra phía sau ngoài có thể đè lên rễ thần kinh gai sống trong lỗ gian đốt sống.

CÁC KHỚP GIỮA CÁC CUNG ĐỐT SỐNG

Khớp lồi cầu giữa mỏm khớp trên và dưới ở những đốt sống lân cận là khớp gian mỏm đốt sống (Hình 2.32). Một bao khớp mỏng dính vào bờ của mặt khớp đóng kín mỗi khớp.

Ở vùng cổ, khớp này dốc về phía dưới từ trước ra sau và hình dạng của chúng giúp cho chúng dễ gập và ngửa. Ở ngực, khớp định hướng thẳng đứng và hình dạng của chúng giới hạn gập và ngửa, nhưng có thể xoay dễ. Ở vùng thắt lưng, mặt khớp cong và khóa với các mỏm khớp lân cận, vì thế hạn chế vận động, mặc dù gập và ngửa vẫn là những vận động chính ở vùng thắt lưng.

CÁC KHỚP MỎM MÓC ĐỐT SỐNG

Bờ ngoài của mặt trên một đốt sống cổ điển hình thường nhô lên thành mào hay môi gọi là mỏm móc. Những mỏm này khớp với thân đốt sống phía trên hình thành nên khớp lồi cầu nhỏ là khớp mỏm móc đốt sống (Hình 2.33).