+ Các bạn tải link sách gốc sinh lí Guyton nổi tiếng ở đây: TẢI NGAY

+ Các bạn tải link các phần dịch ở đây nha:

Phần 1: TẢI NGAY

Phần 2: TẢI NGAY

Phần 3: TẢI NGAY

Phần 4: TẢI NGAY