CÁC BẠN TẢI SÁCH SINH LÍ GUYTON NỔI TIẾNG Ở ĐÂY, CÙNG VỚI LINK CÁC BÀI DỊCH NHÉ: https://tailieuykhoamienphi.com/loan-nhip-tim-va-hinh-anh-tren-dien-tam-do/

BLOCK NHĨ THẤT KHÔNG HOÀN TOÀN

– Khoảng P-R (P-Q) kéo dài – Block độ I    

 Khoảng thời gian thông thường giữa bắt đầu sóng P và bắt đầu của phức hợp QRS là khoảng 0,16 giây khi tim đập ở một nhịp bình thường. Khoảng P-R này thường giảm về chiều dài với một nhịp tim nhanh hơn và tăng với một nhịp tim chậm hơn. Nhìn chung, khi khoảng P-R tăng đến trên 0,2 giây, thì khoảng P-R được gọi là kéo dài và bệnh nhân được nói là có block tim không hoàn toàn độ I.

Hình 13-5 chó thấy một ECG với khoảng P-R kéo dài; khoảng P-R trong trường hợp này là khoảng 0,3 giây thay vì bình thường là 0,2 giây hay thấp hơn. Vì thế, block độ I được định nghĩa như là sự chậm dẫn truyền từ tâm nhĩ xuống tâm thất nhưng không có sự block dẫn truyền thực sự. Khoảng P-R hiếm khi tăng trên 0,35 giây đến 0,45 giây bởi vì, vào thời điểm đó, sự dẫn truyền qua bó nhĩ thất bị suy giảm nhiều đến nỗi dừng lại hoàn toàn. Một phương tiện để xác định mức độ nghiêm trọng của một vài bệnh tim, như bệnh thấp tim cấp, ví dụ, là đo khoảng P-R.

– Block độ II:

Khi sự dẫn truyền qua bó nhĩ thất bị chậm đủ làm tăng khoảng P-R đến 0,25 – 0,45 giây, thì điện thế hoạt động đôi khi đủ mạnh để đi qua bó nhĩ thất để vào tâm thất và đôi khi không đủ mạnh để đi qua. Trong trường hợp này, sẽ có một sóng P của tâm nhĩ nhưng không có sóng QRS-T  và được nói là có những “dropped beats” của tâm thất. Tình trạng này được gọi là block tim độ II.

Có 2 loại block nhĩ thất độ II: Loại I (còn gọi là chu kì Wenkebach) và loại II. Block loại I được đặc trưng bởi sự kéo dài dần của khoảng PR cho đến khi một nhịp tâm thất bị mất (dropped), sau đó theo sau bởi một sự khôi phục lại khoảng PR và lặp lại chu kì bất thường. Một block loại I thì hầu như luôn luôn gây ra bởi sự bất thường của nút nhĩ thất. Trong hầu hết trường hợp, loại block này thì nhẹ và không cần điều trị đặc hiệu.

Trong block loại II, thì thường có một số cố định các sóng P không dẫn truyền đối với mỗi phức bộ QRS. Ví dụ, một block 2:1 cho thấy rằng có 2 sóng P đối với mỗi phức hợp QRS. Ở những thời điểm khác, các nhịp 3:2 hay 3:1 có thể phát triển. Block loại II thường gây ra bởi một bất thường của bó His – mạng Purkinje và có thể yêu cầu sự cấy máy tạo nhịp để ngăn cản sự tiến triển đến block tim hoàn toàn và nghừng tim.

Hình 13-6 cho thấy khoảng P-R là 0,3 giây, cũng như một “dropped beat” của tâm thất do không có sự dẫn truyền từ nhĩ đến thất.