– Vùng bụng:

Khoang chậu thật liên tục với khoang bụng ở eo trên (Hình 5.10A). Tất cả các cấu trúc đi giữa khoang chậu và khoang bụng bao gồm các mạch máu lớn, các dây thần kinh, các mạch bạch huyết cũng như kết tràng sigma và niệu quản đều đi qua eo trên. Ở nam giới, ống dẫn tinh mỗi bên sẽ đi qua thành bụng trước, phía trên eo trên rồi đi vào khoang chậu. Ở phụ nữ, các mạch máu, các dây thần kinh và mạch bạch huyết buồng trứng đi qua eo trên để đến buồng trứng, thành phần mà nằm ngay dưới và ở hai bên so với eo trên.

– Chi dưới:

Có 3 đường trên thành chậu sẽ thông nối với chi dưới (Hình 5.10A):

+ Ống bịt

+ Lỗ ngồi lớn

+ Lỗ ngồi bé

Ống bịt hình thành nên một đường đi giữa khoang chậu và vùng cơ khép của đùi, nó được hình thành ở phía trên của lỗ bịt, giữa xương, một màng mô liên kết và các cơ che lấp lỗ bịt.

Lỗ ngồi bé, nằm dưới nên chậu, giúp liên hệ giữa vùng mông và vùng đáy chậu (Hình 5.10B).

Khoang chậu cũng liên hệ trực tiếp với đáy chậu qua một khe hẹp giữa khớp vệ và màng đáy chậu (Hình 5.10B).