HỆ THỐNG ỐNG DẪN MẬT

Hệ thống ống dẫn mật bắt đầu xuất phát từ gan, nối với túi mật và đổ vào phần xuống của tá tràng (Hình 4.111). Ban đầu ống xuất phát triển trong nhu mô gan và tiếp tục cho đến khi hình thành nên ống gan phải và ống gan trái (right and left hepatic ducts). Những ống này dẫn mật ở những thùy gan tương ứng.

Hai ống gan kết hợp hình thành nên ống gan chung (common hepatic duct), chạy gần gan, cùng với động mạch gan riêng và tĩnh mạch của đi trong bờ tự do của mạc nối nhỏ (lesser omentum).

Khi ống gan chung đi xuống dưới, nó kết hợp với ống túi mật (cystic duct) đi từ túi mật. Việc này tạo thành ống mật chủ (bile duct). Ở vị trí này, ống mật chủ nằm phía bên phải động mạch gan riêng và thường bên phải và phía trước tĩnh mạch cửa trong bờ tự do của mạc nối nhỏ. Lỗ mạc nối (omental forramen) nằm ngay sau các cấu trúc này tại vị trí này.

Ống mật chủ tiếp tục đi xuống, về phía sau đến phần trên của tá tràng trước khi kết hợp với ống tụy để vào phần xuống của tá tràng ở nhú tá tràng lớn (Hình 4.111).

LÁCH (SPLEEN)

Lách phát triển như là một phần của hệ thống mạch máu trong phần mạc treo lưng níu giữ dạ dày đang phát triển từ thành cơ thể. Ở người lớn, lách nằm ngay dưới cơ hoành, ở vùng xương sườn IX đến X (Hình 4.112). Vì thế nên nó sẽ nằm ở góc phần tư trên trái (left upper quadrant) hoặc vùng hạ sườn trái (left hypochondrium) của bụng.

Lách nối với:

– Bờ cong lớn của dạ dày (greater curvature) bởi dây chằng vị lách, chứa mạch máu vị ngắn (short gastric vessels) và mạch máu vị mạc nối (gastro-omental vessels)

– Thận trái bởi dây chằng lách thận (Hình 4.113), chứa mạch máu lách.

Tất cả các dây chằng này là các phần của mạc nối lớn (greater omentum). Lách được bao quanh bởi phúc mạc tạng trừ vùng rốn lách (splenic hilum) ở mặt trong của lách (Hình 4.114) là đường vào của mạch máu lách và đôi khi đuôi tụy cũng vào vị trí này.

Động mạch cấp máu cho lách (Hình 4.115) là động mạch lách từ thân tạng.