CÁC BẠN TẢI SÁCH GIẢI PHẪU SÁCH GIẢI PHẪU NỔI TIẾNG CHO SINH VIÊN GRAY’S ANATOMY Ở ĐÂY NHA,KÈM THEO LINK BÀI DỊCH NHÉhttps://tailieuykhoamienphi.com/giai-phau-vung-cua-bung/

THOÁT VỊ BẸN (INGUINAL HERNIAS)

Một thoát vị bẹn là sự đi qua của túi phúc mạc, cùng với hoặc không cùng với các thành phần của ổ bụng, qua phần yếu của thành bụng ở háng. Nó xảy ra do túi phúc mạc đi vào ống bẹn:

– Gián tiếp, qua lỗ bẹn sâu hoặc

– Trực tiếp qua thành sau của ống bẹn

Thoát vị bẹn vì thế được phân thành thoát vị gián tiếp hoặc trực tiếp.

THOÁT VỊ BẸN GIÁN TIẾP

Thoát vị bẹn gián tiếp là loại thường gặp nhất trong 2 loại thoát vị và thường gặp thường xuyên hơn nhiều ở nam giới so với nữ giới (Hình 4.48). Nó xảy ra bởi vì một vài phần hoặc tất cả túi phúc tinh mạc của phôi thai vẫn còn mở. Vì thế, nó được đề cập đến như một tình trạng bẩm sinh.

Túi phúc mạc đi vào ống bẹn bằng cách đi qua lỗ bẹn sâu, ngay bên ngoài các mạch máu thượng vị dưới. Mức độ đi xuống dưới ống bẹn phụ thuộc vào lượng túi phúc tinh mạc còn mở. Nếu như toàn bộ túi phúc tinh mạc vẫn còn mở ra, thì túi phúc mạc có thể đi qua cả chiều dài ống bẹn và thoát ra ở lỗ bẹn nông, sau đó tiếp tục đi xuống bìu ở nam giới hoặc môi lớn ở nữ giới. Trong trường hợp này, túi phúc mạc lồi ra này cũng nhận lấy 3 lớp che phủ như đối với thừng tinh ở nam và dây chằng tròn của tử cung ở nữ giới.

THOÁT VỊ BẸN TRỰC TIẾP

Một túi phúc mạc mà đi vào đầu trong của ống bẹn một cách trực tiếp qua một thành sau bị yếu là một thoát vị bẹn trực tiếp (Hình 4.49). Nó thường được mô tả như một tình trạng mắc phải bởi vì nó phát triển khi cơ của bụng yếu đi và thường thấy ở nam giới trưởng thành. Thoát vị xẩy ra phía trong so với các mạch máu thượng vị dưới trong tam giác bẹn (tam giác Hesselbach), được giới hạn bởi:

– Bên ngoài bởi động mạch thượng vị dưới

– Bên trong bởi cơ thẳng bụng

– Dưới bởi dây chằng bẹn (Hình 4.50)

Phía bên trong, một sự dày lên của mạc ngang (dải chậu mu) theo đường đi của dây chằng bẹn (Hình 4.50).

Một thoát vị bẹn trực tiếp không đi qua toàn bộ chiều dài của ống bẹn nhưng có thể thoát qua lỗ bẹn nông. Khi điều này xảy ra, túi phúc mạc sẽ nhận lấy một lớp mạc thừng tinh ngoài và có thể mở rộng, giống như một thoát vị gián tiếp, là vào trong bìu.