CÁC BẠN TẢI SÁCH GIẢI PHẪU SÁCH GIẢI PHẪU NỔI TIẾNG CHO SINH VIÊN GRAY’S ANATOMY Ở ĐÂY NHA,KÈM THEO LINH BÀI DỊCH NHÉ: https://tailieuykhoamienphi.com/giai-phau-vung-cua-bung/

– Thành phần ống bẹn gồm:

+ Thừng tinh ở nam giới

+ Dây chằng tròn ở nữ giới

Những cấu trúc này đi vào ống bẹn qua lỗ bẹn sâu và thoát khỏi ống bẹn qua lỗ bẹn nông.

Thêm vào đó, thần kinh chậu bẹn (L1) đi qua một phần ống bẹn. Dây thần kinh này là một nhánh của đám rối thắt lưng, đi vào thành bụng ở phía sau nhờ xuyên quan mặt trong cơ ngang bụng và tiếp tục đi qua các lớp thành bụng trước nhờ xuyên qua cơ chéo trong. Khi chúng tiếp tục đi xuống dưới và vào trong , thì đi vào trong ống bẹn. Nó tiếp tục xuôi theo ống bẹn và thoát ra ngoài qua lỗ bẹn nông.        

          Thừng tinh: Thừng tinh bắt đầu hình thành gần lỗ bẹn sâu, bao gồm các cấu trúc đi giữa khoang bụng chậu và tinh hoàn và 3 lớp mạc che phủ bao lấy những cấu trúc này (Hình 4.47).

Những cấu trúc trong thừng tinh bao gồm:

Ống dẫn tinh

Động mạch đến ống dẫn tinh (từ động mạch tạng dưới)

Động mạch tinh hoàn (từ động mạch chủ bụng)

Đám rối tĩnh mạch dạng dây leo (tĩnh mạch tinh hoàn)

Động mạch và tĩnh mạch cơ bìu (các mạch máu nhỏ liên qun đến mạc cơ bìu)

Nhánh sinh dục của thần kinh sinh dục đùi (chi phối cho cơ bìu)

Các sợi hướng tâm của tạng và giao cảm

Mạch bạch huyết

Di tích còn lại của túi phúc tinh mạc

Những cấu trúc này đi vào lỗ bẹn sâu, theo ống bẹn và thoát ra khỏi lỗ bẹn nông, có sự che phủ kèm theo của 3 lớp mạc che phủ ttrong suốt quá trình đi xuống của chúng. Sự tập hợp những cấu trúc này và mạc kèm theo tiếp tục vào bìu nơi những cấu trúc này kết nối với tinh hoàn và mạc quang tinh hoàn.

Ba lớp mạc bao lấy các thành phần của thừng tinh:

Mạc thừng tinh trong, là lớp sâu nhất, xuất phát từ mạc ngang và được dính vào bờ lỗ bẹn sâu.

Mạc cơ bìu cùng với cơ bìu, là lớp mạc giữa, xuất phát từ cơ chéo trong

Mạc thừng tinh ngoài, là lớp phủ nông nhất của thừng tinh, xuất phát từ lớp cân cơ chéo ngoài và dính vào bờ của lỗ bẹn nông.

          Dây chằng tròn của tử cung:

Dây chằng tròn của tử cung là một cấu trúc dạng dây đi từ tử cung đến lỗ bẹn sâu, nơi mà nó đi vào ống bẹn (Hình 4.47B). Nó đi xuống theo ống bẹn và thoát qua lỗ bẹn nông. Ở vị trí này, nó thay đổi từ một cấu trúc dạng sợi thành một ít dải mô, bám vào mô liên kết liên quan đến môi lớn. Khi nó đi qua ống bẹn , nó bắt buộc sẽ có những lớp che phủ như thừng tinh ở nam giới. Khi dây chằng tròn thoát qua lỗ bẹn nông, các lớp che phủ không thể phân biệt được với các dải mô của chính dây chằng.

Dây chằng tròn của tử cung là một phần cách xa so với dây chằng bìu trong thai nhi mở từ buồng trứng đến phình môi bìu. Từ chỗ bám của nó với tử cung, dây chằng tròn của tử cung tiếp tục đến buồng trứng như một dây chằng của buồng trứng mà phát triển từ phần gần của dây chằng bìu.