ĐỘNG MẠCH CẤP MÁU VÀ DẪN MÁU TĨNH MẠCH

Một lượng lớn mạch máu cung cấp máu cho thành bụng trước bên. Ở nông:

– Phần trên của thành được cấp máu bởi các nhánh từ động mạch cơ hoành, một nhánh tận của động mạch ngực trong

– Phần dưới của thành được cấp máu ở bên trong bởi động mạch thượng vị nông và ở bên ngoài là động mũ chậu nông, tất cả các động mạch cấp máu đều là nhánh của động mạch đùi (Hình 4.39).

Ở sâu hơn:

– Phần trên của thành được cấp máu bởi động mạch thượng vị trên, một nhánh tận của động mạch ngực trong

– Phần ngoài của thành được cấp máu bởi các nhánh của động mạch gian sườn 10 và 11 và động mạch dưới sườn

– Phần dưới của thành được cấp máu bởi phía trong là động mạch thượng vị dưới và phía ngoài là động mạch mũ chậu sâu, các động mạch này đều là nhánh của động mạch chậu ngoài.

Các động mạch thượng vị trên và dưới đều đi vào bao cơ thẳng. Chúng nằm sau cơ thẳng bụng trong suốt chặng đi của nó và thông nối với nhau (Hình 4.40).

Các tĩnh mạch tương tự về tên đi theo động mạch và chịu trách nhiệm dẫn máu về.

DẪN LƯU BẠCH HUYẾT

Dẫn lưu bạch huyết của thành bụng trước ngoài theo các nguyên tắc cơ bản sau đây:

– Bạch huyết nông phía trên rốn đi theo một hướng lên trên đến hạch nách, trong khi dẫn dịch bạch huyết dưới rốn đi theo một hướng xuống dưới đến các hạch bẹn nông.

– Dẫn lưu bạch huyết ở sâu theo các động mạch sâu trở về các hạch cạnh ức dọc theo động mạch ngực trong, các hạch thắt lưng dọc động mạch chủ và các hạch chậu ngoài dọc động mạch chậu ngoài.