GIẢI PHẪU BỀ MẶT CỦA LỒNG NGỰC

Khả năng hình dung ra các cấu trúc giải phẫu như thế nào trong lồng ngực liên quan đến các đặc điểm bề mặt là nền tảng cho khám lâm sàng. Các mốc giải phẫu trên bề mặt cơ thể có thể được sử dụng để xác định các cấu trúc sâu và đánh giá chức năng nhờ nghe và gõ.

ĐẾM CÁC XƯƠNG SƯỜN NHƯ THẾ NÀO

Biết cách đếm số các xương sườn rất quan trọng bởi vì các xương sườn khác nhay cung cấp những mốc giải phẫu có thể sờ được tương ứng với vị trí của các cấu trúc ở sâu. Để xác định vị trí của các xương sườn, sờ khuyết cảnh ở phía trên cán xương ức. Di chuyển xuống dưới xương ức cho đến khi một chỗ gờ lên được sờ thấy. Chỗ gờ lên này là góc ức, đây là chỗ nối giữa cán xương ức và thân xương ức. Sụn sườn của xương sườn 2 khớp với xương ức tại vị trí này. Xác định xương sườn 2. Sau đó tiếp tục đếm các xương sườn, di chuyển theo hướng xuống dưới và ra ngoài (Hình 3.105).

GIẢI PHẪU BỀ MẶT CỦA VÚ Ở PHỤ NỮ

Mặc dù vú rất thay đổi về kích thước, chúng bình thường nằm trên lồng ngực giữa các xương sườn 2 và 6 và nằm trên cơ ngực lớn. Mỗi tuyến vú mở lên trên và ra phía ngoài quanh bờ dưới cơ ngực lớn và đi vào vùng nách (Hình 3.106). Phần này của tuyến vú là đuôi nách hoặc mỏm nách. Vị trí của núm vú và quầng vú thay đổi so với thành ngực phụ thuộc vào kích thước vú.

HÌNH DUNG CÁC CẤU TRÚC Ở MỨC GIAN ĐỐT SỐNG TIV/TV

Mức gian đốt sống TIV/TV là một mặt phẳng ngang đi qua góc ức trên thành ngực trước và đĩa gian đốt sống giữa đốt sống TIV và TV ở phía sau. Mặt phẳng này có thể dễ dàng xác định, nhờ khớp giữa cán xương ức và thân xương ức hình thành nên một lồi xương có thể sờ được. Ở mức gian đốt sống TIV/V (Hình 3.107):

– Sụn sườn của xương sườn 2 khớp với xương ức

– Trung thất trên được phân tách khỏi trung thất dưới

– Thân lên của động mạch chủ kết thúc và cung động mạch chủ bắt đầu

– Cung động mạch chủ kết thúc và động mạch chủ ngực bắt đầu

– Khí quản phân đôi.

HÌNH DUNG CÁC CẤU TRÚC TRONG TRUNG THẤT TRÊN

Một số cấu trúc ở trung thất trên ở người trưởng thành có thể được hình dung dựa trên vị trí của nó tương ứng với các mốc giải phẫu xương có thể sờ được qua da (Hình 3.108).

– Ở mỗi bên, tĩnh mạch cảnh trong và tĩnh mạch dưới đòn tham gia hình thành nên tĩnh mạch thân cánh tay đầu phía sau đầu xương ức phía xương đòn, gần khớp ức đòn.

– Tĩnh mạch cánh tay đầu trái đi từ bên trái qua bên phải phía sau cán xương ức

– Các tĩnh mạch cánh tay đầu hợp nhất thành tĩnh mạch chủ trên phía sau bờ dưới của sụn sườn của xương sườn đầu tiên bên phải.

– Cung động mạch chủ bắt đầu và kết thúc ở mặt phẳng ngang giữa góc ức phía trước và mức gian đốt sống TIV/V phía sau. Cung động mạch chủ có thể lên cao đến mức giữa cán xương ức.

HÌNH DUNG CÁC BỜ CỦA TIM

Các mốc giải phẫu bề mặt có thể sờ được để hình dung ra khung của tim (Hình 3.109).

– Giới hạn trên của tim lên cao đến sụn sườn 3 phía bên phải của xương ức và khoang gian sườn 2 phía bên trái xương ức.

– Bờ phải của tim mở từ sụn sườn thứ ba bên phải đến gần sụn sườn 6 bên phải.

– Bờ trái của tim đi xuống và ra ngoài từ khoang gian sườn 2 đến đỉnh tim gần đường trung đòn trong khoang gian sườn 5.

– Bờ dưới của tim mở từ đầu ức của sụn sườn 6 bên phải đến đỉnh tim trong khoang gian sườn 5 gần đường trung đòn.

NGHE TIẾNG TIM Ở ĐÂU

Để nghe tiếng van tim, vị trí của ống nghe phải theo xuôi theo dòng máu qua các van tim (Hình 3.110).

– Van 3 lá thì nghe ngay bên trái của phần dưới xương ức gần khoang gian sườn 5.

– Van 2 lá được nghe qua đỉnh tim ở khoang gian sườn 5 bên trái trên đường trung đòn.

– Van động mạch phổi được nghe qua đầu trong của khoang gian sườn 2 bên trái.

– Van động mạch chủ được nghe qua đầu trong của khoang gian sườn 2 bên phải.

HÌNH DUNG CÁC KHOANG MÀNG PHỔI VÀ CÁC PHỔI, CÁC KHE MÀNG PHỔI VÀ CÁC THÙY PHỔI VÀ CÁC KHE TRÊN PHỔI

Các mốc giải phẫu bề mặt có thể được dùng để hình dung ra khung cấu trúc của các khoang màng phổi và các phổi và để xác định vị trí của các thùy phổi và các khe trên phổi.

Phía trên, màng phổi thành nhô lên trên sụn sườn 1. Phía trước, màng phổi phần sườn tiếp cận đến đường giữa ở phía sau phần trên xương ức. Phía sau phần dưới của xương ức, màng phổi thành trái thì không đến gần đường giữa như bên phải. Điều này là do tim đè lên phía bên trái (Hình 3.111A).

Phía dưới, màng phổi lật lên trên cơ hoành phía trên bờ sườn và đi quanh thành ngực theo một đường cong VIII, X, XII (như: xương sườn VIII trên đường trung đòn, xương sườn X trên đường nách giữa và đốt sống TXII ở phía sau).

Các phổi không hoàn toàn lấp đầy phần bao quanh bởi các khoang màng phổi, đặc biệt phía trước và phía dưới.

– Khe sườn trung thất ở phía trước, đặc biệt phía bên trái liên quan đến phình của tim.

– Khe sườn hoành ở phía dưới giữa bờ dưới phổi và bờ dưới màng phổi.

Trong hô hấp bình thường, bờ dưới của các phổi đi quanh thành ngực qua đường cong VI, VIII, X (như: xương sườn VI trên đường trung đòn, xương sườn VIII trên đường trung đòn và đốt sống TX ở phía sau).

Nhìn từ phía sau, khe chếch ở cả hai bên nằm ở đường giữa gần đốt sống TIV (Hình 3.111B và 3.112A). Nó di chuyển ra ngoài và xuống dưới, đi qua khoang gian sườn 4 và 5 và đến xương sườn 6 ở phía ngoài.

Nhìn từ phía trước, khe ngang phía bên phải theo đường cong xương sườn 6 và phần sụn sườn của nó và khe chếch cả hai bên theo đường cong của xương sườn 6 và sụn sườn của nó (Hình 3.112B).


NGHE TIẾNG PHỔI Ở ĐÂU

Vị trí đặt ống nghe để nghe tiếng phổi được thể hiện trong hình 3.113.