EO TRÊN

Eo trên là hơi có dạng hình trái tim và hoàn toàn bao bởi xương (Hình 5.4). Phía sau, eo trên giới hạn bởi thân đốt sống SI, thành phần mà lồi vào eo trên, gội là lồi xương cùng. Ở mỗi bên của đốt sống này, mỏm ngang dạng cánh (các cánh) tham gia hình thành thành nên eo trên. Mỗi bên, một vành lồi trên xương chậu liên tiếp với giới hạn của eo trên về phía trước, đến khớp vệ, nơi mà 2 xương chậu nối với nhau ở đường giữa.

Các cấu trúc đi giữa khoang chậu và khoang bụng qua eo trên.

Trong suốt quá trình sinh đẻ, thì thai nhi qua eo trên từ bụng, nơi mà tử cung giãn nở suốt quá trình mang thai và sau đó đi qua eo dưới.

CÁC THÀNH CHẬU

Các thành chậu của chậu thật bao gồm chủ yếu là xương, cơ và dây chằng với xương cùng, xương cụt và nửa dưới của xương chậu hình thành nên hầu hết chúng.

Hai dây chằng – cùng gai và cùng củ – là những cấu trúc quan trọng của thành chậu bởi vì chúng liên kết mỗi xương chậu với xương cùng và xương cụt (Hình 5.5A). Những dây chằng này cũng chuyển 2 khuyết của xương chậu – khuyết ngồi lớn và khuyết ngồi bé – thành lỗ ở trên thành chậu ngoài.

Hoàn thành thành chậu là các cơ bịt trong và cơ hình lê (Hình 5.5B), xuất phát trong khung chậu và thoát qua lỗ ngồi để thực hiện vai trò trên khớp háng.

EO DƯỚI

Eo dưới có dạng hình thoi được hình thành bởi cả xương và dây chằng (Hình 5.6). Nó được giới hạn phía trước ở đường giữa bởi khớp vệ.

Ở, mỗi bên, bờ dưới của xương chậu nhô ra phía sau và ra ngoài từ khớp vệ đến kết thúc ở một củ lồi rất rõ, đó là củ xương ngồi. Cùng với nhau, những thành phần này hình thành nên cung mu (pubic arch), thành phần mà hình thành nên bờ của nửa trước eo dưới. Dây chằng cùng củ tiếp tục bờ này ở phía sau từ củ ngồi đến xương cùng và cụt. Khớp vệ, củ ngồi và xương cụt, tất cả đều có thể sờ thấy được.

NỀN CHẬU

Nền chậu, chia vùng khoang chậu khỏi vùng đáy chậu, được hình thành bởi các cơ và mạc (Hình 5.7).

Hai cơ nâng hậu môn bám ra bên ngoài đến thành chậu và hợp với nau ở đường giữa bởi một vách mô liên kết. Cùng với nhau, chúng là những thành phần lớn nhất của cấu trúc dạng hình bát hay hình phễu, được gọi là hoành chậu, hoành chậu được hoàn thiện ở phía sau bởi cơ cụt – ngồi. Những cơ sau cùng này nằm trên dây chằng cùng gai và đi giữa các bờ của xương cùng, xương cụt và một gai rõ trên xương chậu, là gai ngồi.

Hoành chậu hình thành nên hầu hết nền chậu và ở vùng trước của nó chứa một khuyết hình chữ U, thành phần này có liên quan đến các thành phần của hệ thống niệu – dục.

Ống hậu môn đi từ chậu đến đáy chậu thông qua một lỗ tròn sau trên hoành chậu.

Nền chậu được nâng đỡ ở phía trước bởi:

+ Màng đáy chậu

+ Các cơ ở khoang đáy chậu sâu

Màng đáy chậu là một tấm mạc dày, hình tam giác, lấp đầy không gian giữa 2 ngành xương mu và có một bờ tự do ở phía sau (Hình 5.7). Khoang đáy chậu sâu là một vùng hẹp phía trên màng đáy chậu.

Các bờ của khuyết hình chữ U ở hoành chậu họp với thành của các tạng liên quan và với các cơ ở khoang đáy chậu sâu bên dưới.

Âm đạo và niệu đạo xuyên qua nền chậu để đi từ khoang chậu đến đáy chậu.