– Khoang chậu định hướng ra phía sau:

Ở vị trí giải phẫu, gai chậu trước trên và bờ trên của khớp vệ nằm trên một cùng mặt phẳng đứng (Hình 5.11). Kết quả là làm cho eo trên tạo một góc 50 đến 60 độ về phía trước so với mặt phẳng ngang và khoang chậu  hướng ra phía sau so với khoang bụng.

Trong khi đó, phần niệu dục của eo dưới (cung mu) được định hướng gần như là một mặt phẳng ngang, ngược lại phần sau của eo dưới được định hướng đứng hơn. Tam giác niệu dục của đáy chậu vì thế mà hướng xuống dưới, trong khi tam giác hậu môn hướng ra ra sau nhiều hơn.

– Các cấu trúc quan trọng bắt chéo niệu quản trong khoang chậu:

Các niệu quản dẫn nước tiểu từ thận, đi xuống dưới theo thành bụng sau và đi qua eo trên để vào khoang chậu. Chúng tiếp tục đi xuống dưới dọc theo thành chậu ngoài và cuối cùng kết nối với đáy bàng quang.

Một cấu trúc quan trọng bắt chéo niệu quản ở khoang chậu ở cả nam và nữ – ở nữ, động mạch tử cung bắt chéo niệu quản ở phía ngoài cổ tử cung (Hình 5.12A) và ở nam giới, ống dẫn tinh bắt chéo qua niệu quản ở ngay sau bàng quang (Hình 5.12B).