+ Các bạn tải sác sinh lí y khoa Guyton nổi tiếng ở đây:

Link sách: TẢI NGAY

+ Các bạn tải các phần dịch tại các link dưới đây:

Phần 1: TẢI NGAY

Phần 2: TẢI NGAY

Phần 3: TẢI NGAY

Phần 4: TẢI NGAY

Phần 5: TẢI NGAY