Sự khởi đầu và thực hiện quá trình co cơ xảy ra lần lượt theo các bước sau.

  1. Một điện thế hoạt động đi theo một dây thần kinh vận động để đến sợi cơ.
  2. Ở đầu tận của dây thần kinh vận động tiết ra một lượng nhỏ chất dẫn truyền thần kinh là acetylcholine.
  3. Acetylcholine đóng vai trò tại chỗ ở màng sợi cơ để mở ra kênh ion dương có “cổng acetylcholine” thông qua các phân tử protein trên màng tế bào.
  4. Mở kênh có cổng acytylcholine cho phép một lượng lớn ion natri khuếch tán vào bên trong màng sợi cơ. Hoạt động này gây ra sự khử cực tại chỗ rồi lần lượt dẫn đến mở kênh natri có cổng điện thế, bắt đầu điện thế hoạt động tại màng tế bào.
  5. Điện thế hoạt động đi dọc theo màng sợi cơ giống như cách nó đi dọc theo sợi thần kinh.
  6. Điện thế hoạt động khử cực màng sợi cơ và hầu hết điện dòng điện của điện thế hoạt động đi qua giữa sợi cơ. Tại đây chúng làm cho lưới nội cơ tương giải phóng ra một lượng lớn ion canxi dự trữ bên trong lưới.
  7. Ion canxi khởi động lực hấp dẫn giữa các sợi actin và myosin, làm cho chúng trượt lên nhau, đó là quá trình co cơ.
  8. Sau một phần ngàn giây, ion canxi được bơm ngược trở lại vào lưới nội cơ tương bởi một bơm ion canxi màng và vẫn dự trữ chúng trong lưới nội cơ tương đến khi một điện thế hoạt động mới gây co cơ bắt đầu; sự mất đi của ion canxi khỏi các tơ cơ này làm ngừng co cơ.