CÁC BẠN TẢI LINK SÁCH GIẢI PHẪU DÀNH CHO SINH VIÊN NỔI TIẾNG VÀ CÁC PHẦN MÌNH DỊCH Ỏ ĐÂY NHA: https://tailieuykhoamienphi.com/cac-tang-trong-o-bung/

CHI PHỐI THẦN KINH

Các tạng ổ bụng được chi phối bởi cả thành phần nội tại và ngoại lai của hệ thần kinh:

– Chi phối thần kinh ngoại lai liên quan đến nhận các kích thích từ và gửi các thông tin cảm giác đến hệ thống thần kinh trung ương.

– Chi phối thần kinh nội tại liên quan đến sự điều hòa các hoạt động đường tiêu hóa bởi một hệ thống các neuron cảm giác và vận động nhìn chung là độc lập (hệ thống thần kinh ruột).

Tạng ổ bụng nhận các chi phối ngoại lai bao gồm phần bụng của ống tiêu hóa, lách, tụy, túi mật và gan. Những tạng này gửi thông tin về mặt cảm giác trở về hệ thần kinh trung ương thông qua các sợi hướng tâm của tạng và nhận các xung động vận động từ hệ thần kinh trung ương qua các sợi li tâm của tạng.

Các sợi li tâm của tạng là phần giao cảm và phó giao cảm thuộc phần tự động của hệ thống thần kinh ngoại biên.

Các thành phần cấu trúc đóng vai trò như các đường dẫn cho những sợi hướng tâm và li tâm này bao gồm lần lượt là rễ sau và rễ trước của tủy sống, các dây thần kinh gai sống, nhánh trước dây thần kinh gai sống, nhánh thông trắng và nhánh thông xám, các thân giao cảm, các dây thần kinh tạng mang các sợi giao cảm (ngực, thắt lưng và cùng), các sợi phó giao cảm (chậu), đám rối trước đốt sống và các hạch liên quan và dây thần kinh lang thang (dây X).

Hệ thống thần kinh ruột bao gồm các neuron vận động và cảm giác trong 2 đám rối liên kết với nhau trong thành của ống tiêu hóa. Những neuron này kiểm soát sự phối hợp giữa co và giãn cơ trơn của ruột, điều hòa sự bài tiết của dạ dày và lưu lượng máu.

– Các thân giao cảm:

Các thân giao cảm là 2 dây thần kinh song song mở ra 2 bên của cột sống từ nên sọ đến xương cụt (Hình 4.135). Khi chúng đi qua cổ, chúng nằm sau bao động mạch cảnh. Trong phần ngực trên, chúng nằm trước cổ sườn, trong khi trong phần ngực dưới chúng nằm bên ngoài các thân đốt sống. Ở bụng, chúng nằm phía trước ngoài các thân đốt sống thắt lưng và tiếp tục đi vào vùng chậu, thì chúng nằm trước xương cùng. Hai thân giao cảm hợp lại trước xương cụt để hình thành nên hạch lẻ (hạch cụt).

Trong suốt quá trình mở rộng của các thân giao cảm, các vùng nhỏ nhô lên có thể dễ nhìn thấy. Đây là nơi tập hợp của các thân neuron bên ngoài hệ thần kinh trung ương, là các hạch giao cảm cạnh sống. Thường bao gồm:

+ 3 hạch ở vùng cổ

+ 11 hoặc 12 hạch ở vùng ngực

+ 4 hạch ở vùng thắt lưng

+ 4 hoặc 5 hạch ở vùng cùng

+ Hạch cụt phía trước xương cụt (Hình 4.135).