CÁC BẠN TẢI LINK SÁCH GIẢI PHẪU DÀNH CHO SINH VIÊN NỔI TIẾNG VÀ CÁC PHẦN MÌNH DỊCH Ỏ ĐÂY NHA: https://tailieuykhoamienphi.com/cac-tang-trong-o-bung/

Ba phần chính của đám rối trước sống của bụng và các hạch liên quan là đám rối tạng, đám rối động mạch chủ và đám rối hạ vị trên (Hình 4.137).

+ Đám rối tạng là tập gồm nhiều các sợi thần kinh và các hạch liên quan với gốc của thân tạng và động mạch mạc treo tràng trên ngay bên dưới lỗ động mạch chủ của cơ hoành. Các hạch liên quan với đám rối tạng bao gồm 2 hạch tạng, một hạch mạc treo tràng trên đơn lẻ và hai hạch động mạch chủ  – thận.

+ Đám rối động mạch chủ bao gồm các sợi thần kinh và các hạch liên quan trên mặt trước và mặt ngoài của động mạch chủ bụng từ ngay bên dưới gốc của động mạch mạc treo tràng trên đến chỗ phân đôi của động mạch chủ thành 2 động mạch chậu chung. Hạch chính trong đám rối này là hạch mạc treo tràng dưới ở gốc của động mạch mạc treo tràng dưới.

 + Đám rối hạ vị trên chứa nhiều hạch nhỏ và là phần cuối cùng của đảm rối trước sống của bụng trước khi đám rối trước sống tiếp tục vào khoang chậu.

Mỗi đám rối trong 3 đám rối chính này sẽ cho ra một số đám rối thứ cấp, có thể cũng chứa các hạch nhỏ. Những đám rối này thường được đặt tên theo các mạch máu mà chúng liên quan. Ví dụ, đám rối tạng thường được mô tả như là gốc của đám rối mạc treo tràng trên và đám rối thận, cũng giống như những đám rối khác mở ra dọc theo các nhánh khác nhau của thân tạng. Tương tự, đám rối động mạch chủ có các đám rối thứ cấp bao gồm đám rối mạc treo tràng dưới, đám rối thừng tinh (đám rối tinh hoàn) và đám rối chậu ngoài.

Phía dưới, đám rối hạ vị trên chia thành các dây thần kinh hạ vị, thành phần mà đi xuống vào trong vùng chậu và đóng góp vào sự hình thành của đám rối hạ vị dưới hay đám rối chậu (Hình 4.137).

Đám rối trước sống của bụng nhận:

+ Các sợi phó giao cảm trước hạch và các sợi hướng tâm của tạng từ dây thần kinh lang thang (dây X).

+ Các sợi giao cảm trước hạch và các sợi hướng tâm của tạng từ các dây thần kinh tạng ngực, tạng thắt lưng.

+ Các sợi phó giao cảm trước hạch từ các dây thần kinh tạng chậu.

– Chi phối thần kinh của phó giao cảm:

Chi phối của thần kinh phó giao cảm thuộc phần bụng của đường tiêu hóa và của lách, tụy, túi mật và gan là từ 2 nguồn – dây lang thang và các thần kinh tạng chậu.

+ Thần kinh lang thang

Thần kinh lang thang đi vào bụng cùng liên quan với thực quản khi thực quản đi qua cơ hoành (Hình 4.138) và cung cấp chi phối phó giao cảm đến ruột trước và ruột giữa.

Sau khi đi vào bụng với các nhánh lang thang trước và sau, thì chúng cho các nhánh đến đám rối trước sống của bụng. Những nhánh này chứa các sợi phó giao cảm trước hạch và các sợi hướng tâm của tạng, được phân bố đến các phần khác nhau của đám rối trước sống dọc theo các nhánh của động mạch chủ bụng.

+ Các dây thần kinh tạng chậu:

Các dây thần kinh tạng chậu, mang các sợi trước hạch phó giao cảm từ mức tủy sống S2 đến S4, đi vào đám rối hạ vị dưới ở vùng chậu. Một vài trong số các sợi này đi lên trên vào trong phần mạc treo tràng dưới của đám rối trước sống ở bụng (Hình 4.138). Một khi đến đó, những sợi này được phân bố đến các nhánh của động mạch mạc treo tràng dưới và cung cấp chi phối phó giao cảm đến ruột sau.