CÁC BẠN TẢI LINK SÁCH GIẢI PHẪU DÀNH CHO SINH VIÊN NỔI TIẾNG VÀ CÁC PHẦN MÌNH DỊCH Ỏ ĐÂY NHA: https://tailieuykhoamienphi.com/cac-tang-trong-o-bung/

KẾT TRÀNG
Kết tràng bắt đầu mở lên trên từ manh tràng và bao gồm kết tràng lên,kết tràng xuống và kết tràng ngang và kết tràng sigma. Đoạn kết tràng lên và kết tràng xuống là nằm sau phúc mạc và đoạn kết tràng ngang, kết trangfd sigma nằm trong phúc mạc.
Ở vị trí nối giữa kết tràng lên và kết tràng ngang được gọi là góc kết tràng phải, nằm ngay dưới thùy phải của gan. Tương tự, nhưng góc gập nhọn hơn ở phía bên trái, nơi kết tràng ngang nối với kết tràng xuống. Nơi gập góc nằm ngay dưới lách, nằm cao hơn và ra phía sau hơn so với bên phải, ngoài ra góc kết tràng trái còn nối với cơ hoành bằng dây chằng hoành kết tràng.
Nằm ngay cạnh bên kết tràng lên và xuống là rãnh cạnh kết tràng trái và phải, rãnh này được tạo thành từ bờ ngoài của kết tràng lên, kết tràng xuống và thành sau ngoài của thành bụng, từ rãnh này dịch có thể di chuyển từ khoang phúc mạc này đến khoang phúc mạc khác. Bởi vì các mạch màu lớn và hệ bạch huyết nằm ở phí trong hay phía sau trong của kết tràng lên và kết tràng xuống nên để không gây chảy máu có thể cắt phúc mạc dọc theo những rãnh cạnh kết tràng.
Thành phần cuối cùng của kết tràng lầ kết tràng sigma xuất phát từ phía trên eo trên và đi đến mức đốt sống cùng III, nơi mà nó liên tục với trực tràng. Nó khá là di động trừ phần đầu của nó, nơi nó liên tục với kết tràng xuống và phần cuối cùng của nó, nơi nó kiên tục với trực tràng. Giữa hai đầu của nó thì nó được cố định bởi kết tràng sigma.
Động mạch cấp máu cho kết tràng lên bao gồm:
– Nhánh kết tràng từ động mạch hồi kết tràng (xuất phát từ ĐM mạc treo tràng trên)
– Động mạch manh tràng trước từ động mạch hồi kết tràng (xuất phát từ động mạch mạc treo tràng trên)
– Động mạch manh tràng sau từ động mạch hồi kết tràng (xuất phát từ động mạch mạc treo tràng trên)
– Động mạch kết tràng phải xuất phát từ động mạch mạc treo tràng trên
Động mạch cấp máu cho kết tràng ngang là:
– Động mạch kết tràng phải xuất phát từ động mạch mạc treo tràng trên
– Động mạch mạc treo tràng giữa xuất phát từ động mạch mạc treo tràng trên
– Động mạch kết tràng trái xuất phát từ động mạch mạc treo tràng dưới
Động mạch cấp máu cho kết tràng xuống bao gồm:
– Động mạch kết tràng trái từu động mạch mạc treo tràng dưới
Động mạch cấp máu cho kết tràng sigma bao gồm:
– Các động mạch kết tràng sigma từ động mạch mạc treo tràng dưới
Sự thông nối giữa các động mạch cung cấp máu cho kết tràng có thể tạo ra động mạch bờ đi dọc theo phần lên, phần ngang và phần xuống của ruột già.
TRỰC TRÀNG VÀ ỐNG HẬU MÔN
Liên tiếp với kết tràng sigma là trực tràng. Chỗ nối giữa kết tràng sigma và trực tràng thường ở mức đốt sống cùng III hoặc ở ngay dưới mạc treo kết tràng sigma bởi vì trực tràng là một cấu trúc sau phúc mạc.
Ống hậu môn là phần tiếp theo của ruột già ngay dưới trực tràng.
Động mạch cấp máu cho trực tràng và ống hậu môn bao gồm:
– Động mạch trực tràng trên xuất phát từ động mạch mạc treo tràng dưới
– Động mạch trực tràng giữa xuất phát từ động mạch chậu trong
– Động mạch trực tràng dưới từ động mạch thẹn trong (xuất phát từ động mạch chậu trong)