– Các rối loạn tái cực tim – Hội chứng QT kéo dài:

Nhớ lại rằng sóng Q tương ứng với sự khử cực tâm thất, ngược lại sóng T tương ứng với sự tái cực tâm thất. Khoảng Q-T là khoảng thời gian từ điểm Q đến cuối sóng T. Các rối loạn làm chậm sự tái cực của cơ tâm thất sau điện thế hoạt động làm điện thế hoạt động tại tâm thất kéo dài và vì thế khoảng Q-T sẽ dài quá mức trên ECG, gây ra một tình trạng gọi là hội chứng Q-T kéo dài (LQTS).

Nguyên nhân chính của LQTS được quan tâm là sự chậm trễ trong tái cực của cơ tâm thất làm tăng nguy cơ phát triển một loạn nhịp tâm thất được gọi là “xoắn đỉnh” (“twisting of the points”, “torsades de pointes”). Loại loạn nhịp này có những đặc điểm thể hiện trên Hình 13-12. Hình dạng của phức hợp QRS có thể thay đổi theo thời gian cùng với sự khởi phát của loạn nhịp thường theo sau một nhịp đập sớm, một khoảng dừng và sau đó là một nhịp đập khác với khoảng QT kéo dài, điều mà có thể khơi mào cho loạn nhịp, nhanh nhịp tim và trong vài trường hợp là rung thất.

Các rối loạn của sự tái cực tim dẫn đến LQTS có thể là di truyền hoặc mắc phải. Các dạng bẩm sinh của LQTS là những rối loạn hiếm gặp gây ra bởi những đột biến các gen liên quan đến kênh natri hoặc kali. Ít nhất 10 đột biến khác nhau của những gen này gây ra các mức độ kéo dài khoảng Q-T đã được xác định.

Thường gặp hơn là dạng mắc phải của LQTS liên quan đến rối loạn cân bằng điện giải của huyết tương như hạ magie máu, hạ kali máu hay hạ canxi máu hoặc dùng quá nhiều các thuốc chống loạn nhịp như quinidine hoặc một vài kháng sinh như fluoroquinolones hoặc erythromycin làm kéo dài khoảng Q-T.

Mặc dù một vài người có LQTS không có biểu hiện triệu chứng rõ (ngoài khoảng Q-T kéo dài), những người khác thì có biểu hiện ngất và loạn nhịp thất mà có thể tăng cường bởi gắng sức, cảm xúc mạnh như hoảng sợ hay nổi giận hoặc bị giật mình bởi một tiếng động.

Loạn nhịp thất liên quan với LQTS có thể xấu đi thành rung thất và đột tử.

Điều trị có thể bao gồm magie sulfate đối với LQTS cấp tính và các thuốc chống loạn nhịp như beta-adrenergic blockers hoặc phẫu thuật cấy máy khử rung đối với LQTS lâu dài.