MÀNG CỨNG TỦY

Màng cứng tủy là màng tủy ngoài cùng và được ngăn cách với các xương hình thành nên ống sống bằng khoang ngoài màng cứng (Hình 2.59). Phía trên, liên tục với màng cứng não tại lỗ lớn của hộp sọ. Phía dưới, túi màng cứng đột ngột hẹp ở mức bờ dưới đốt sống cùng II và hình thành nên vỏ của cho phần màng mềm của dây tận cùng của tủy sống. Phần mở rộng dạng dây này của màng cứng (phần màng cứng của dây tận cùng) dính vào mặt sau của thân đốt sống cụt.

Khi các dây thần kinh gai sống và các rễ của chúng đi ra bên ngoài, chúng bao quanh bởi các màng cứng, sau đó hòa lẫn vào và trở thành phần bao bên ngoài của các dây thần kinh (vỏ dây thần kinh).

MÀNG NHỆN

Màng nhện là một màng mỏng bám sát nhưng không dính vào mặt trong của màng cứng (Hình 2.59). Nó được phân tách khỏi màng mềm bởi khoang dưới nhện. Màng nhện kết thúc ở mức đốt sống cùng II (Hình 2.53).

KHOANG DƯỚI NHỆN

Khoang dưới nhện nằm giữa màng nhện và màng mềm có chứa dịch não tủy (CSF) (Hình 2.59). Khoang dưới nhện bao quanh tủy sống liên tục qua lỗ lớn với khoang nhện quanh não. Phía dưới, khoang dưới nhện tận cùng xấp xĩ mức bờ dưới của đốt sống cùng II (Hình 2.53).

Các dải mô (bè màng nhện) liên tục với màng nhện ở một bên và màng mềm ở bên kia; chúng trải trong khoang màng nhện và kết nối hai màng này với nhau. Các mạch máu lớn được treo trong khoang dưới nhện bởi các dải tương tự, chúng mở rộng trên khắp mạch máu để hình thành nên lớp áo liên tục bên ngoài.

Khoang dưới nhện mở rộng xuống dưới hơn so với tủy sống. Tủy sống kết thúc ở gần đĩa gian đốt sống LI và LII, ngược lại khoang dưới nhện mở xuống gần bờ dưới của đốt sống SII (Xem hình 2.53). Khoang dưới nhện lớn nhất ở vùng phía dưới đầu tận cùng của tủy sống, nơi chúng bao lấy chùm đuôi ngựa. Như một tất yếu, CSF có thể được lấy ở khoang dưới nhện vùng dưới lưng mà không ảnh hưởng đến tủy sống.

MÀNG MỀM

Màng mềm là một màng mạch bám chắc vào bề mặt tủy sống (Hình 2.59). Chúng mở vào các rãnh trước và lật lên phủ lấy các rễ trước, rễ sau và dây thần kinh gai sống khi chúng đi qua khoang dưới nhện. Bởi vì dây thần kinh đi qua khỏi khoang nên chúng cũng lật lên trên màng nhện.

Ở mỗi bên của tủy sống, một tấm dọc của màng mềm (dây chằng răng cưa) mở ra bên ngoài từ tủy sống về phía màng nhện và màng cứng (Hình 2.59).

Bên trong, mỗi dây chằng răng cưa được dính với tủy sống trên một mặt phẳng nằm giữa rễ trước và rễ sau.

Bên ngoài, mỗi dây chằng răng cưa hình thành nên một chuỗi các hình tam giác mở ra bên ngoài dọc theo bờ tự do của nó, với đỉnh của phần mở rộng dính vào màng nhện đến màng cứng.

Chỗ bám bên ngoài của dây chằng răng thường nằm giữa điểm đi ra giữa rễ trước và rễ sau. Dây chằng đóng vai trò trong việc cố định tủy sống nằm ở trung tâm khoang dưới nhện.

SỰ SẮP XẾP CÁC CẤU TRÚC BÊN TRONG ỐNG SỐNG

Ống sống có các giới hạn:

– Phía trước bởi thân các đốt sống, đĩa gian đốt sống và dây chằng dọc sau (Hình 2.60);

– Bên ngoài, mỗi bên bởi cuống và lỗ gian đốt sống; và

– Phía sau bởi mảnh và dây chằng vành và ở mặt phẳng đứng dọc giữa có dây chằng gian gai và mỏm gai đốt sống.

Giữa các thành của ống sống và túi màng cứng là một khoang ngoài màng cứng có chứa đám rối tĩnh mạch vùi trong mô liên kết chất béo.

Mỏm gai đốt sống có thể sờ được qua da ở đường giữa ở vùng ngực và vùng lưng. Giữa da và mỏm gai là một lớp mạc nông. Ở vùng thắt lưng, các mỏm gai lân cận và các mảnh liên quan ở mỗi bên đường giữa không chồng lên nhau, kết quả tạo thành các khoảng giữa hai cung đốt sống lân cận.

Khi thực hiện chọc dò ở vùng lưng, kim sẽ đi qua giữa hai mỏm gai đốt sống lân cận, qua dây chằng trên gai và dây chằng gian gai rồi đi vào khoang ngoài màng cứng. Kim tiếp tục đi qua màng cứng và màng nhện và đi vào khoang dưới nhện, có chứa CSF.