– Ảnh hưởng của ion kali:

Thừa ion kali trong dịch ngoại bào làm cho tim trở nên giãn và nhão và cũng làm chậm nhịp tim. Lượng lớn ion kali cũng có thể block dẫn truyền của các xung động thần kinh ở tim từ tâm nhĩ đến tâm thất qua bó nhĩ thất. Sự tăng lên của nồng độ ion kali chỉ 8 đến 12 mEq/L – 2 đến 3 lần bình thường có thể làm yếu nghiêm trọng haotj động tim, bất thường nhịp và chết.

Những ảnh hưởng này một phần từ việc là một nồng độ ion kali cao trong dịch ngoại bào làm giảm điện thế màng tế bào trong sợi cơ tim. Nồng độn ion kali cao trong dịch ngoại bào phần nào đó khử cực màng tế bào, làm cho màng tế bào ít âm hơn. Khi điện thế màng tế bào giảm, cường độ của điện thế hoạt động cũng giảm, làm cho sức co của cơ tim yếu đi.

– Ảnh hưởng của ion canxi:

Nhiều ion canxi làm ảnh hưởng hầu như đối nghịch với ion kali, làm cho tim hướng đến co cứng. Ảnh hưởng này gây ra bởi ảnh hưởng trực tiếp của ion canxi đến sự khởi động của quá trình co cơ.

Tóm lai, sư giảm ion canxi làm yếu cơ tim, tương tự như ảnh hưởng của nồng độ cao ion kali. May thay, mức ion canxi máu bình thường được điều hòa trong khoảng rất hẹp. Vì thế, ảnh hưởng của tim do bất thường nồng độ ion canxi hiếm khi thấy trên lâm sàng.

ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ LÊN CHỨC NĂNG TIM

Tăng nhiệt độ cơ thể, như khi sốt, làm tăng mạnh nhịp tim, đôi khi lên 2 lần. Giảm nhiệt độ làm giảm mạnh nhịp tim, có thể chỉ còn vài nhịp trên phút khi một người gần chết do hạ thân nhiệt khi nhiệt độ cơ thể từ 60 đến 70 độ F. Những ảnh hưởng này chủ yếu do vấn đề là nhiệt làm tăng tính thấm của màng cơ tim với ion, làm tăng quá trình tự kích thích.

Sức co cơ tim của tim thường được tăng cường tạm thời bởi sự tăng trung bình trong nhiệt độ, như trong quá trình gắng sức, nhưng sự tăng kéo dài của nhiệt độ làm kiệt quệ hệ thống chuyển hóa của tim và cuối cùng làm yếu cơ tim. Vì thế, chức năng tối ưu của tim phụ thuộc nhiều vào sự điều hòa thích hợp nhiệt độ cơ thể.

TĂNG ÁP LỰC ĐỘNG MẠCH KHÔNG LÀM GIẢM CUNG LƯỢNG TIM

Chú ý trong hình 9-15 rằng tăng áp lực động mạch trong động mạch chủ không làm giảm cung lượng tim cho đến khi áp lực động mạch trung bình nâng lên trên khoảng 160 mmHg. Nói cách khác, trong suốt chức năng bình thường của tim ở một áp lực động mạch thì tâm thu bình thường (80 đến 140 mmHg), cung lượng tim được xác định bởi hầu như hoàn toàn bởi sự giảm lưu lượng máu qua các mô cơ thể, điều này tiếp theo sẽ kiểm soát sự trở về tim của máu tĩnh mạch.