CƠ VÙNG LƯNG

Các cơ vùng lưng được chia thành 3 lớp lớp nông, lớp giữa và lớp sâu.

Các cơ ở nhóm nông và nhóm giữa là các ngoại lai bởi vì chúng có nguồn gốc phôi thai từ những vùng khác lưng. Chúng được chi phối bởi nhánh trước của các dây thần kinh gai sống.

– Nhóm cơ nông bao gồm các cơ liên quan đến các cử động của chi trên.

– Nhóm cơ giữa bao gồm các cơ bám vào xương sườn và có thể đóng vai trò trong chức năng hô hấp.

Các cơ nhóm sâu là các cơ nội tại bởi vì chúng phát triển ở vùng lưng. Chúng được chi phối bởi nhánh sau của các dây thần kinh gai sống và liên quan trực tiếp đến các vận động của cột sống và đầu.

NHÓM CƠ NÔNG VÙNG LƯNG

Các cơ thuộc nhóm nông thì nằm ngay dưới da và mạc nông (Hình 2.42 đến 2.45). Chúng bám vào phần trên của hệ thống các xương phụ (xương đòn, xương vai và cánh tay) đến xương trục (sọ, xương sườn và cột sống). Bởi vì những cơ này chủ yếu liên quan đến vận động của những phần này của các xương phụ tương ứng, nên chúng đôi khi được gọi là nhóm cơ phụ.

Các cơ ở vùng nông bao gồm cơ thang, cơ lưng rộng, cơ trám tơ, cơ trám bé và cơ nâng vai. Cơ trám tơ, cơ trám bé và cơ nâng vai nằm dưới cơ thang ở phần trên của lưng.

CƠ THANG (TRAPEZUS)

Mỗi cơ thàng là một cơ phẳng, hình tam giác, với đáy của tam giác nằm dọc theo cột sống (nguyên ủy của cơ) và đỉnh hướng về đỉnh vai (bám tận) (Hình 2.43 và bảng 2.1).

Các sợi cơ phần trên của cơ thang, từ xương sọ và phần trên của cột sống, đi xuống để dính vào 1/3 ngoài của xương đòn và mỏm cùng vai xương vai. Co những sợi cơ này làm nâng xương vai. Thêm vào đó, các sợi cơ trên và dưới cùng nhau xoay phía ngoài của xương vai lên trên trong những động tác nâng chi trên qua đầu.

Chi phối vận động của cơ thang là bởi dây thần kinh phụ (XI), đi xuống từ cổ đến mặt sâu của cơ (Hình 2.44). Các sợi nhận cảm từ cơ thang đi trong các nhánh của đám rối cổ và vào tủy sống ở mức tủy sống CIII và CIV.

Cấp máu cho cơ thang là từ nhánh nông của động mạch cổ ngang, nhánh cùng vai của động mạch trên vai và nhánh lưng của động mạch gian sườn sau.

CƠ LƯNG RỘNG

Cơ lưng rộng là một cơ dẹt, rộng và hình tam giác bắt đầu từ phần dưới của lưng và nhỏ lại khi đi lên thành một gân hẹp bám váo phía trước xương cánh tay (Hình 2.42 đến 2.45 và bảng 2.1). Kết quả, các vận động liên quan đến cơ này bào gồm dạng, khép và xoay trong chi trên. Cơ lưng rộng có thể hạ thấp vai, ngăn cản chuyển động lên trên.

Dây thần kinh ngực-lưng của đám rối cánh tay chi phối cho cơ lưng rộng. Liên quan đến dây thần kinh này là động mạch ngực-lưng, là nguồn cấp máu chủ yếu của cơ. Thêm vào đó là các động mạch nhỏ đến từ các nhánh lưng của động mạch gian sườn sau và động mạch thắt lưng.

CƠ NÂNG VAI

Cơ nâng vai là một cơ mảnh đi xuống từ mỏm ngang của đốt sống cổ trên đến phần trên xương vai ở bờ trong góc trên của nó (Hình 2.43 và 2.45 và bảng 2.1). Nó nâng xương vai và có thể hỗ trợ những cơ khác trong việc xoay phía ngoài xương vai xuống dưới.

Cơ nâng vai được chi phối bởi các nhánh từ nhánh trước của dây thần kinh gai sống C3 và C4 và dây thần kinh vai lưng và động mạch cấp máu của nó bao gồm các nhánh chủ yếu từ động mạch cổ ngang và cổ lên.

CƠ TRÁM LỚN VÀ CƠ TRÁM BÉ

Hai cơ trám nằm dưới cơ nâng vai (Hình 2.45 và bảng 2.1). Cơ trám bé phía trên cơ trám to và là một cơ nhỏ hình trụ bắt nguồn từ dây chằng gáy ở cổ và mỏm gai các đốt sống cổ VII và ngực ngực I và bám vào bờ trong xương vai đối diện với gốc của gai vai.

Cơ trám lớn lớn hơn bắt nguồn từ mỏm gai của các đốt sống ngực trên và bám vào bờ trong xương vai dưới cơ trám nhỏ.

Hai cơ trám hoạt động với nhau để kéo xương vai về phía cột sống. Cùng với những cơ khác chúng cũng có thể xoay phía ngoài xương vai xuống phía dưới.

Dây thần kinh vai lưng, một nhánh của đám rối cánh tay, chi phối cho cả hai cơ trám (Hình 2.46).

NHÓM CƠ GIỮA

Các cơ nhóm giữa vùng lưng bao gồm hai tấm cơ mỏng ở phía trên và phía dưới, ngay dưới nhóm cơ nông (Hình 2.47 và Bảng 2.2). Các sợi cơ từ hai cơ răng sau (cơ răng sau trên và cơ răng sau dưới) đi chéo ra ngoài từ cột sống để bám vào xương sườn. Vị trí này cho thấy chức năng hô hấp của chúng, ở nhiều thời điểm những cơ này được xem như nhóm cơ hô hấp.

Cơ răng sau trên nằm dưới cơ trám, ngược lại cơ răng sau dưới nằm dưới cơ lưng rộng. Cả hai cơ răng sau đều bám vào cột sống và các cấu trúc liên quan phía trong và cả hai đều đi xuống (các sợi của cơ răng sau trên) hoặc đi lên (các sợi của cơ răng sau dưới) để bám vào xương sườn. Hai cơ này vì thế mà giúp nâng và hạ sườn.

Các cơ răng sau được chi phối bởi các nhánh của nhánh trước các dây thần kinh gian sườn. Cấp máu của chúng cũng bởi các thần phần tương tự nhờ các động mạch gian sườn.